ਮੋਤ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

1

This Image Was Uploaded By Sukhi
HTML Code for Orkut, Myspace, Hi5, Tagged, Friendster:

Use this BB Code for Forums:

Category Desi Munde

Leave A Comment!

(required)

(required)


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Like us!