True And Untold Love Stories

Sub Categories
Sort By: Default (Newest First) | Comments

ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੜਫ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)

27

ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ;ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ।। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ;ਚ ਫਿਲਿੰਗ ਚੱਕ ਗਿਆ ਸੀ।। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸਤੋਂ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਰਟਸ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਜਾਦਾਂ ਸੀ।। ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ == ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਲਾਉਦੇਂ।। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਤੇ 11 ਵੀ ਆਰਟਸ ;ਚ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿਉਕਿ ਮੈਂ ਖੈੜਾ ਛੱਡ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਖਿਰ ਗੁਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈਗਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਲਾ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਭੁੱਲਜਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰਲੀ ਕਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ…ਮੈਨੂੰ ਅੜੀ ਰੱਖਣ ;ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਆਉਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਅੜੀ ਕਰਕੇ।। ਅੱਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜੀਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ;ਚ ਵੜੀਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਜਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਸ ਵੱਧ ਗਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ … ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗਣਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇਹਿਸਾਸ ਦਵਾਉਦਾਂ।।ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਸੁਨਿਹਾ ਭਜਵਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ।। 23 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੁਨਿਹਾ ਭਿਜਵਾਈਆ ਸੀ ਤੇ Continue Reading…

Write Your Story Here

ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਮਿਓ

17

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ -ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ।ਜੋ ਕੇ ਹਜੇ 19 -20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ । ਥੋੜਾ ਬਚਪਨ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਜੋ ਕੇ ,ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਤਸਵ ਤੇ ਮਿਲੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਚਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੋਵਾ ਦੀ ਦੂਰ -ਨੇੜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ ਪਰ ਆਉਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਤਸਵਾ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆੲੀ ਡੀ ਲੱਬੀ।ਦੋਨੋ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਧੀ। ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਦੋਵੇਂ।ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਲਏ ਵਟਸ ਐਪ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲਗੀਆ।ਦੋਵੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸਿਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ।ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਦਾ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ।ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁਟ ਜਾਊ।ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆ।ਆਖਰ ਕਾਰ ਕੁੜੀ ਮਨ ਗਈ ।ਦੋਵੇਂ ਲੜਦੇ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕਠੇ । ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਵਰਗਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਆਵਦੀਆ ਮਿੱਠੀਆ ਮਿੱਠੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਝੱਲਾ , ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲੲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸੋਚ ਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਘਰਦੇ ਮਣੋਨੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ “”””””””””,,,,,,,,,,,,,,,,, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਸਿਜ ਕੀਤਾਂ. . . . ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਆਪਾ ਵਿਆਹ ਨੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਈ ਦੋਸਤ ਰਹਾਂਗੇ। “ਮੈਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ “। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਮੈਂਨੂੰ ਬਸ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ Continue Reading…

Write Your Story Here

ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੜਫ (ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ)

10

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਰਵੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜਵੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਦਾਂ ਸੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਆਉਦੇਂ।। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਢਨਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ।। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ;ਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ;ਚ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸੇ ਵੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿਉਕੀ ਜਵਾਨੀ ਉਬਾਲੇ ਜੋ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ।। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜਦੇ ਸੀ ਏਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਸੀ।। ੳਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹੱਸਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਉੱਤੋਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ।। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਮੇਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਬਾਇਕ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਦੇਂ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਦੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਤੋਂ ਸਾਲ ਕੂ ਛੋਟਾ ਸੀ।। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਭੱਗ ਇੱਕੋ ਸੀ।। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਦੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।। ਮੈਂ ਜਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਸੀ।। ਉਹਦੀਂਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਿਸਾਸ ਦਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਕਦਮ ਅੱਖੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਏ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ Continue Reading…

Write Your Story Here

ਫੋਜ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

7

ਅੱਜ ਤੋ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਲੱਗ ਸੀ ਤੇ ਮੇ indian army ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ indian armmy ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਜੀ ਬਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਜਦੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ indian armmy ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈ ਹਿੱਮਤ ਨਹੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋ ਵਾਦ ਮੈ ਪਰੈਕਟਿਸ ਡੱਬਲ ਕਰਨੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇ ਰੋੜ ਤੇ ਭੱਜ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ ਘੁੰਮ ਦੀ ਸੀ ਕੀ ਮੈਨੇ indian army ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਰੋੜ ਉੱਪਰ ਮੈ ਭੱਜ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਆਉਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਮੈ ਉਸ ਕਣੀ ਕਦੇ ਨਿਗਾ ਨਹੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈ ਆਪਦੀ ਪਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲਵੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਰਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈ ਉੱਹਨਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਪਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖਕੇ ਚੱਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾ ਵਾਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਖੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੈਕਟਿਸ ਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈ ਫੇਰ ਉੱਹਨਾ ਨੂੰ ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਪਰੈਕਟਿਸ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਬਾਗ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਰੇੜੀ ਲਾਉਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਹਰ ਰੋਜ ਉਸ ਤੋ ਇੱਕ ਜੱਗ ਜੂਸ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਸ Continue Reading…

Write Your Story Here

ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰੰਗ

12

ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਿਆ,ਆਪਣਾ‌ ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਸ ਇੱਕਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ‌ ਚਾਹਿਆ,ਸੋ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ… ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵਿਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਅੱਥਰੂ ਡੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ‌ਬਿਨਾਂ‌‌ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ‌ ਲੱਗਾ…. ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੰਗ ਕੇ ਮੌਢੇ ਰੀਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮੈਂ ਮੋੜਾਂ ‌ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਬਿਆ ਦਰਦ ਦਿਲਦਾ ਤੇ ਕੀਹਨੇ ‌ਪੁੱਛਣਾ ਵਕ਼ਤ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਨੂੰ ਏਸ ਗਰਾਂ ਤੋਂ ਓਸ ਗਰਾਂ , ਜਾਂਦਾ ਥੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊ ਹਿੱਜਰਾਂ ਦਾ ਹਾਉਂਕਾ , ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਪੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊ ਜੁੱਤੀ ਉੱਧੜੀ ਨਵੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲੲੀ ਹੱਥ ਵੀ‌ ਪਾਏ‌ ਕਿੰਨੇ‌ ਸੋਨੇ ‌ਦੇ ਛੱਲੇ ‌ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ‌ਨਾ ਦੇਵੇ‌ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਂਝ ਮਤਲਬੀ ਮਿਲ਼‌‌ ਜਾਦੇਂ ਦੱਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਅਠਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ‌ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ…ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਂ ‌ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲ਼ੀ ‌ਬੱਸ ਚ‌ ਬੈਠਾ‌ ਉਹੀ ਸਭ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ‌ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ‌ ਇੱਕ ਇੱਕ‌ ਕੋਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ‌ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਭੀੜ ਵੀ‌ ਨਹੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ‌ ਪੈੜਚਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ,ਬੱੱਸ ਚੱਲਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਨਾਲ ਬੱਸ‌‌ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਐਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਕ ‌ਗਰਮ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਜੇ ਸ਼ਰੀਰ Continue Reading…

Write Your Story Here

Truth Of My Life

4

Mera naam harpreet kaur ha mai b. Sc. Home. Science di student ha mai saroop rani govt college amritsar ch pardi pyi aa sab to phla story ch eh dsna chondi aa ki mai kive te kyu ene sacrifice kite apni personal life ch. 2017 ch mai saroop rani college amritsar ch dakhla layia mainu admission mil gyi mai boat khush hoyi ki mai apne goal tak poch javagi kyuki sade ristedaar te hor nere koi vi enna paryia likhyia nai c Phli sware jado mai college gyi mainu parn da boat soukh c mainu samj hi ni ayi loka da subha vekh k kyuki sade pinda vale boat saaf dil de hunde ne othe kise nu kise di koi parvah nai c holi ik saal ho gya fir duja saal ho gya Duje saal vich mainu pyaar ho gya jo mainu instagram te milyia mainu enna jada pyaar ho gya c ki mai apne ap nu pyaar krna sikh lyia rooh to pyaar kita saache dilo 5 november 2018 nu asi phli var mile fir edda hi pyaar vadda gya 3 saal 2020 ayia ohne viah bare kahna suru kita mainu kahde appa court mrg krva layie mai kiha mai jado tuhde nl friendship kiti c odo hi eh kiha c ki mai court mrg ni kroni ghardyia nu mna k krvava gy oh ni manyia olta mainu hi glt samjan laga kahda tu mainu pyaar ni krdi. Ohne january ch ghardyia de pressure ch a k viah krva layia viah ta ohne krva layia par jo rooh ohdi mere nl juri c ohda mere bina te mera ohde bina rehna mushkil ho gya c ohne apni wife to chori mere nl gl krni suru kr diti mainu boat gussa aon laga k na ta eh mera bnyia na Continue Reading…

Write Your Story Here

I Love Her

36

ਮੇਰੀ ਜਿਦਗੀ ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਪਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲੱਗਾ ਸਭ ਮਤਲਬ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਗਲ (2018) ਉਸ ਟਾਇਮ ਦੀ ਏ ਜਦੋ ਮੈ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ +2 ਕਲਾਸ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 10 ਕੁ ਜਣੇ (ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ) ਇਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੁ ਪਛਿਆ excuse me ਮੈ ਕਿਹਾ ਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ENGLISH ਦੀ ਬੂਕ ਹੈ ਮੈ ਕਿਹਾ ਨਹੀ ਜੀ ਮੇਰੀ New admission a, kehndi ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀ ਜੀ, ਬਸ ਕਲਾਸ ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਰ ਟਾਇਮ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇ ਗਲ ਕਰਾਂ , ਕਰਨ ਨੁ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਦਾ ਪਰ ਨਹੀ ਮੈਨੁ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਉਸਦੀ ਇਜਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਫੋਨ ਤੋ ਉਹਨੁ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਦੋ ਬੈਕ ਕਾਲ ਆਣੀ ਤਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋ ਹੀ ਥੋੜੀ ਗਲ ਵਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹਰ ਟਾਇਮ ਉਸ ਲਈ available rehna ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੁ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਣ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈ ਉਸਨੁ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ .. ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਨੁ ਪਤਾ ਲਗਾ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ freindship hai ਤੇ ਮੈਨੁ ਠੀਕ ਨਹੀ ਲਗਾ ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੁ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਮੁਡਾ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ .. ਮੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਦੋ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਪਛਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀ ਆਉਦੇ ਕਹਿਦੀ ਦਵਾਰਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ 12th ਚੋਂ, ਦਸ ਦੇਵਾਂ +2 ਚ ਮੇਰਾ ਦੁਜਾ ਸਾਲ ਸੀ , ਮੈ ਉਹਨੁ ਪਛਿਆ ਕਿ ਆਪਾ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਉਹਨੇ ਹਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਛਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਮੈ ਉਸਦੀ family ਵਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਤਾ ਉਹਨੇ ਦਸਿਆ ਮੈ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਰਹਿਦੀ ਹਾ ਮੈ ਕਾਰਨ ਪੁਛਿਆ ਕਹਿਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ Continue Reading…

Write Your Story Here

Like us!