ਜੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ

3

ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ
ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ ਆਇਆ
ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ
ਜਦੋ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ
ਪਰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ–––

ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਥੋਂ ?
ਪਾਟੇ ਝਗੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ?
ਕਦੇ 10 ਰੁ ਮਿਲਦੇ ਕਦੇ 20
ਮੈਂ ! ਖੁਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ।
ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੀ ਚੰਗਾ !
ਜਿਸ ਕੋਲੋ 10 ,20 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ

ਫਿਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ
ਇਹ ਪੱਥਰ
ਕਿਸ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ—
ਜਦ
ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ

ਖੈਰ!! ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾਂ
ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਿਹੜਾ
ਭਗਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ
10 ਮੰਗਾ 20 ਮਿਲਦੇ
50 ਮੰਗਾ 100 ਮਿਲਦੇ

ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ !!
ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚ
ਪੱਥਰ...

ਸੰਗਮਰਮਰਾਂ ਦੀ
4 ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ

ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ
ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਏ

ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ
ਘਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂ
ਉਸਨੂੰ ਪੂਜਾਂ
ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ
ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਏ

ਹਾਂ !!
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅੰਦਰ
ਪਈ ਗੋਲਕ ਨਾਲੋਂ
ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਚੰਗੀ
ਜਿਸ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ।

ਫਿਰ ਕੀ ਚੰਗਾ !
ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ
ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ

ਫਿਰ ਕੋਸਿਸ ਕਰਾਂਗਾ
ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ
ਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀ😇
**ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ*
*9646865500*
*ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ*

Leave A Comment!

(required)

(required)


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Like us!