ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਮ ਬਣਿਆ ਯਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੀ ਮੈ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਜਰੀਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਯਾ ਸੀ ਟੈਮ ਪਾਸ NuThis Image Was Uploaded By vicky verma
HTML Code for Orkut, Myspace, Hi5, Tagged, Friendster:

Use this BB Code for Forums:

Category Desi Munde

Leave A Comment!

(required)

(required)


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Like us!