More Punjabi Kavita  Posts
ਹੜ੍ਹ


ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ,
ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਲੋਕਾਈ।
ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ,
ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਮਾਂ ਦੁੱਖਦਾਈ।
ਗ਼ਲਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ,
ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ।

ਮਾਰ ਲਿਆ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੇ,
ਤਾਂਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਅੱਜ ਐਸੇ ਖਾਏ।
ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ,
ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਈ ਖਾਏ।

ਨਾ ਕੀਤਾ ਚੌੜਾ ਡੂੰਘਾ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ,
ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ।
ਦੇਖ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ,
ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਪਾ ਦੁਹਾਈ।

ਗ਼ਲਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਾ,
ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੇ।
ਕਰ ਛੇੜ ਛਾੜ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ,
ਭਰੇ ਕੲੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲੇ।

ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ...

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ,
ਸਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ।
ਰਲ ਮਿਲ ਵੰਡ ਛੱਕਿਆ ਸਭ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ,ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ।

ਮੰਨ ਗ਼ਲਤੀ ਆਪਣੀ ਜੇ,
ਕਰ ਲੈਣ ਸੁਧਾਰ।
ਦੇਣ ਰਾਹ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ,
ਕਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ।

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਦੀਆਂ,ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ,
ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਏ।
ਡੂੰਘਾ, ਚੌੜਾ,ਪੱਕਾ ਤਾਂ,
ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ।

ਨਾ ਰੋਕਣ ਪਾਣੀ ਐਨਾ, ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਕੇ।
ਖੋਲ੍ਹ ਗੇਟ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏ ਕਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਚਾ ਕੇ।

ਕਲਮਕਾਰ
ਸਰਬਜੀਤ ਸੰਗਰੂਰਵੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਸੰਗਰੂਰ।
9463162463

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)