More Punjabi Kahaniya  Posts
ਲੋਭ ਮੋਹ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ


ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ..ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਏ..ਬੋਝਾ ਫਰੋਲਿਆ..ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ..ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਭੜੋਲੇ ਵਿਚੋਂ ਧੜੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੱਢ ਪਰਨੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਬੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਮਗਰ ਲਮਕਦੇ ਤੋੜੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ..!
ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠਾਰ ਕੁਲਫੀਆਂ ਕੱਢ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ..!
ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਰੋਜ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬੋਹੜ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ..!
ਫਤਹਿ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਾ..ਕੁਲਫੀ ਖਾਂਦੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਖੇਡੀ ਲੱਗ ਗਏ..!
ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿਚ ਲੋਭ ਮੋਹ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਓ..ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਧਰਬ ਵਿਚ ਸਮਝਾਓ..!
ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ..ਫੇਰ ਕੋਲ ਖੇਡਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ..ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹੇ..ਫੇਰ ਆਖਣ ਲਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਫੀ ਖਾਂਦੇ ਉਸ ਜਵਾਕ ਵੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖ..ਕੁਲਫੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ..ਮਤੇ ਇੱਕ ਤਰੁਬਕਾ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ..ਇਸਨੂੰ ਆਖਦੇ “ਲੋਭ”..!
ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ..ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲਫੀ ਮੁਕਾ ਡੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਣ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਚੂਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ..ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੈ “ਮੋਹ”..!
ਫੇਰ ਤੀਜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ..ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲਫੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਕਾ ਲਈ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਏ ਕੇ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਓਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ..ਜਰੂਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਏ..!
ਇਸ ਜਵਾਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ “ਈਰਖਾ”...

ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ..!
ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ..ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਸ ਪਾਸ ਖਲੋਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਗਰੀਬ ਹਮਾਤੜਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ,ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੜੋਲੇ,ਪੈਲੀ,ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ..ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ “ਹੰਕਾਰ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਏ..!
ਚੋਥੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣ ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ..ਫੇਰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਅਲਾਮਤ ਕਿਹੜੀ ਏ?
ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧ ਭੈੜੀਆਂ ਪਰ ਆਹ ਚੌਥੀ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ..!
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੀ ਸੀ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ..!
ਮੈਂ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਨੱਸ ਉਠਿਆ..ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚੀ ਵਾਜ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ..!
ਘਰੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੜੀ ਹੋਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੋੜੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ..!
ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਗਰੀਬ ਹਮਾਤੜਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਿਹਰੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੜ ਆਏ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ!
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)