More Punjabi Kahaniya  Posts
ਟੋਟਕਾ


ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮੇਹਨਤੀ ਸੀ ਚਲੋ ਓਹਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ । ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਓਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਕੇ ਮਸੀਂ 4 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਤੇ 3 ਕੁ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ।
ਜਦੋ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ( ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਲਝਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ।
ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦਿਮਾਗ ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਤੇ ਰੰਗ ਆਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆ...

ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਆਪਸ ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਓਹਦਾ ਟੋਟਕੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਓਥੋਂ 5 ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਆ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਨੀ ਜਾਵੇ
ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੁੱਟਰ

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)