More Punjabi Kahaniya  Posts
ਅਸਲ ਅਨੰਦ


ਤੇਜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ I ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸਾ ਕੀਤੀਆ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ੫ਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਗਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਸੋਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੱਭਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ I ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਮਾਰਕਿਟ ਆਉਦਾਂ ਵੇਖਦਾ I ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ I ਤੇਜਾ ਜਦੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੋਚਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ I ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਸੁਖਾਂ ਸੁਖ ਰਖੀਆ ਸੀ ।ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ I ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਏਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇਜੇ ? ਤੇਜੇ...

ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਦਾਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਵਿਚੋਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ l ਰਾਜੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿਚੋ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀ ਉਤਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀ ਸਕਦਾ I ਤੇਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਉਹ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜੋ ਸੁਖਾ ਸੁਖੀਆ ਸੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ I ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਸ ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਕਿ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ Iਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਅਨੰਦ ਮਹਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ । ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸਿੱਖਿਆ = ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਵੇਖ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀ l

                                       ਲਿਖਤ – ਗੌਰਵ ਰੌਣੀ

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)