More Punjabi Kahaniya  Posts
ਕਾਲਾ ਦੌਰ


ਤੇਤੀ ਚੌਂਤੀ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ..
ਗਿਆਰਾਂ ਜਾਂਞੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕ਼ਾਨੂਨ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ..ਦਸਵੀਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ..
ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਠੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ..

ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ..
ਬਰਾਤ ਆਈ..ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਤੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ..!

ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸਦੀ ਨਜਰ ਤੇ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲ..
ਅਖੀਰ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ..
ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ..!
ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦ ਲਿਆਈ..
ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖ ਉਸਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ..!

ਰੁੱਕੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ..ਜਿਥੇ ਬਰਾਤ ਢੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ..!
ਚਮਕੀਲੇ ਵਾਲੇ “ਪਹਿਲੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ” ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੁੱਕਾ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਭੋਏਂ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣ!

ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲਫਾਫੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਲਏ..ਫੇਰ ਆਪ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਹਣ ਓਹਲੇ ਲੁਕ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ..!
ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਏਧਰ ਓਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਆਇਆ..ਅਸੀਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੋਂ ਲਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕੋਠਿਓਂ ਕੋਠੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਅੱਪੜ ਗਈਆਂ..ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਕੇ ਆਈਆਂ..!
ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਵੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ..
ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਹੀ ਪਿਆ..ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਞੀ ਘੱਟ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ..!
ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਏ ਸਨ..ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣੋਂ ਨਾ ਹਟਣ..ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਰ ਜਿਹੀਆਂ ਗਈਆਂ..
ਅਸੀ ਸੁਣ ਤੇ ਵੇਖ ਰਖਿਆ ਸੀ ਕੇ ਜੇ...

ਇੱਕ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਦੇ ਬੇਜਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਏ..
ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿਖਾਲੇ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ..
ਅਖ਼ੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀ ਬੇਜਤੀ ਕੀਤੀ..ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲੀੜੇ ਲਬੇੜ ਦਿੱਤੇ..ਨਾਲੇ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ..!
ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ..ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਘੂਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ..!
ਅਖੀਰ ਖ਼ਤਰਾਂ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਖਿਸਕ ਗਈ..ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹਿੰਮ ਕੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ ਹੋਵੇ..ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ..ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਊ ਵੇਖੀ ਜਾਊ!

ਪਰ ਅਜੇ ਗੱਲ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸੀ ਕੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਸਕ ਗਈ ਨਾਲਦੀ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸ ਪਈ..ਨਾਲ ਹੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ..!
ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਛੁਡਾਉਣ ਆਣ ਪਿਆ ਹੋਵੇ..!

ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ..ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ..ਓਹਨਾ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਚਮਕੀਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਸਿਧੇ ਖਲੋ ਗਏ..!

ਫੇਰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਝ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ..!
ਮਗਰੋਂ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਙ ਸੋਂ ਗਈ ਬਰਾਤ ਕੁਝ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾ ਗਈ..

ਫੇਰ ਤ੍ਰਿਨਵੇਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਪ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਭੜਕੀਲਾ ਗੀਤ ਲਾ ਸਕੇ..

ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਈ ਗੂਣਾ ਜਿਆਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ..!

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)