More Punjabi Kahaniya  Posts
ਘਰ ਦਾ ਯੋਗੀ ਯੋਗੜਾ


ਘਰ ਦਾ ਯੋਗੀ ਯੋਗੜਾ ——
ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧੀਅ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਆਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਤਾਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੂਗਰ( diabetes) ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਨੇ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਖਾਣੇ ਚ ਸਲਾਦ, ਫਰੂਟ, ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਸਬਜੀ, ਸਨੈਕ, ਪੁਡਿੰਗ, ਜੂਸ ,ਚਾਹ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।1800 ਕੈਲਰੀਜ ਲਈ ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਬਦਲ ਬਦਲਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀ।
” ਮੈਥੋਂ ਤਾ ਨੀ ਫਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣਦੇ” ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਬੋਲੀ
ਮੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋ ਸਮਝਾਇਆ
” ਆਰਾਮ ਨਾਲ 3 ਵੇਲੇ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਉ,ਸਲਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲੳ। ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜੂਸ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ,ਮਿਠਾਈਆਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਕਰੋ।
ਦੱਸਾਂ! ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੰਦ ਉਹਨੂੰ ਦਰੜ ਫਰੜ ਕਰਕੇ ਆਗਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਦੇ ਚ ਆ ਡਿੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਮਧਾਣੀ ਚਲਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਤਲਾ ਹੋ ਆਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਣ ਲਈ ਤੇ ਖੂਨ ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਆਪਣਾ...

ਕੰਮ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ।।ਇਸ ਸਫਰ ਨੂੰ 4 ਕੁ ਘੰਟੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ।ਪੂਰੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਤੁੰਨ ਦਿਉ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ 2,2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਜਚਦੀ”
ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ
” ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਵਕਤ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਦੀ ਛੱਡੀ ਜੂਠ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਹੀ ਆ, ਸੁਟਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨੀ ਕਰਦਾ। ਨਿਆਣੇ ਬਰਗਰ ਬੁਰਗਰ ਲੈ ਆਦੇਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾ ਜੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਰੂਰ ਲੈ ਆਦੇਂ”
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕਾਉਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਚਿਪਸ ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ।
“ਇਹ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨੀ ਕਰਨਾ, ਜੀਭ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ”
ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਬੈਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ
” ਮਾਂ! ਬੱਸ ਕਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਭਲਾ ਪਾਗਲ ਆ”
ਹਰਜੀਤ ਸੈਣੀ

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)