More Punjabi Kahaniya  Posts
ਮਸੂਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੱਬ


ਸੁਵੇਰੇ ਨੌਂ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੇਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ..
ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੁਲਵਾਈ..ਪਨੀਰ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ..ਹੱਟੀ ਦੀ ਸਫਾਈ..ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ..ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਆਡਰ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਬਣਵਾਈ..ਉੱਤੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜਨ..ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ..
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੀ ਏਧਰ ਓਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਘਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ..!
ਸੁਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਹੀਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ..
ਪਰ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਮੁੜਕੇ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਚੜਾਉਣੀ..ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ..ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਪਰ ਇਤਬਾਰ ਵਾਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰ ਸਕੇ..!
ਉਹ ਅਲੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਮਣੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ..
ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਬੈਠਾ..”ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓਂ..ਕੰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜਾਂ ਏ.. ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈਨੀ ਏ..”
ਕੋਲ ਕੜਾਹੀ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹਲਵਾਈ ਅਕਸਰ ਆਖ ਦਿੰਦਾ..
“ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਅ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬਹਿਓਂ..ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਏ..ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਘਾਟ..ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਥੋਨੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁਕੇ ਨੇ..ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰਖਿਓ..ਜੀਨੂ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ..”
ਹਲਵਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੁਆਬ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਓਥੇ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ..
ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ..ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਛਿੜ ਗਈ..
ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ..
ਅਜੇ ਕੁਝ ਆਖਣ ਹੀ ਲੱਗਾ...

ਸੀਂ ਕੇ ਕੋਲ ਖੋਲਤੇ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਚੰਡ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੈਨੀ ਫੇਰ ਰੋਜ ਦਿਹਾੜੀ ਤੰਗ ਕਿਓਂ ਕਰਨਾ ਏ..ਜਾ ਦੌੜ ਜਾ ਇਥੋਂ..ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੇਹਲੇ..!
ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਝੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ..
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ “ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਏ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਵਾਧੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ..ਮੈਂ ਤੇ ਅਹੁ ਮੋੜਨ ਆਇਆ ਸਾਂ..”
ਮੁੜਕੇ ਉਸਤੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਜਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ..
ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਧੂ ਜਿਹੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਖੁਲਾ ਛੱਡ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ..
ਭੀੜ ਵਿਚ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਨੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਦਵਾਉਣ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮਸੂਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ “ਰੱਬ” ਅੱਜ ਮੈਥੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ!
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Comments on “ਮਸੂਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੱਬ”

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)