More Punjabi Kahaniya  Posts
ਕਹਿਣੇਕਾਰ


ਕਹਿਣੇਕਾਰ —–
2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਨੈਡਾ ਆਇਆਂ। ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟ ਆ।ਇਹ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਦ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਇਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲਗਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਪੁੱਤ-ਨੂੰਹ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ ਵੀ ਸਾਹੀਂ ਜੀਣ ਲਗੇ।
ਪੜੇ ਲਿਖੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਅਕਸਰ ਟੋਕਦੀ
“ਘਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੀਲ ਆ। ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ।ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਇਹ। ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਜਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
“ਮੰਮੀ ! ਪਰੌਪਰ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇਹੀ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ”
ਇੰਹਨਾ ਆਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖਾਣਾ ਘਰੇ ਬਣਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਸਮਝਾਕੇ
“ਇਹ healthy (ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ)ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤਾਜਾ ਹੁੰਦਾ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਸਾਂ, ਡਿਪਾਂ ਚਟਣੀਆਂ ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ। ਰੋਜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸੇਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ”
ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ
“ਮੰਮੀ ਰੋਜ ਰੋਜ ਨੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ”
ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਪਿਛਲੇ ਲਾਅਨ ਵਿਚ ਉੱਗੇ ਘਾਹ ਵੇਖਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
” ਕਾਕਾ! ਜਿੰਮ ਚ ਜਾਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਓ। ਘਾਹ ਘੂਹ ਕਟਣ ਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ”
“ਭਾਪਾ ਜੀ ਇਕ ਚੀਨੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਕਟਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ”
ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਹੱਥੀਂ ਦਿਆਂ, ਖੁਆ ਕੇ ਤੋਰਾਂ...

ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ
“ਮੰਮੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਟਿਮ ਹੋਰਟਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਫੜ ਲਈਦਾ। ਲੰਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਈ ਮੰਗਾ ਲਈਦਾ”
ਇਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਨੇ ਇਮਲੀ ਭਿਓਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਘਰ ਪਕੌੜੇ ਮੱਠੀਆਂ ਤਲੂੰਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਫਾਫੇ ਫੜੀ ਆਈ ਸਮੋਸੇ, ਪਨੀਰ ਪਕੌੜੇ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਚਟਣੀਆਂ ਨਾਲ।”
“ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਆ”
“ਮੰਮੀ! ਸ਼ੌਕ ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਨੂੰ ਤੇਲ ਸਾੜ ਕੇ ਰਸੋਈ ਕਾਲੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ”
ਧੀਅ ਜੁਆਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦ ਗਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ
” ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲੈਣ ਚ ਈ ਭਲਾ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੳ। ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚੋ”
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵੇਖ-ਸੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ।
ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਖੋਹੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ‘ਨਿਆਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੀ’ ਕੋਈ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀ ਦਿਖਦਾ।
ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗਈ ਸਾਂ ਇਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੰਤ ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੱਸਿਆ
“ਬਹੁਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ।ਔਲਾਦ ਪੁੱਛਦੀ ਨੀ । ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਆ”
ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਾ।
” ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਆ”
ਹਰਜੀਤ ਸੈਣੀ

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)