More Punjabi Kahaniya  Posts
ਸੀਰਤ – ਭਾਗ ਸੱਤਵਾਂ


ਭਾਗ ਸੱਤਵਾਂ
ਸੀਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਖ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਰਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਖ ਸਿੰਘ ਚੁਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਜਸਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ, ਓਸਨੂੰ ਸਰਪਾ੍ਈਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸਰਾਜ ਵੀ ਉੱਪਰੋ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਓਸਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਓਹ ਸੀਰਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਮਨਵੀਰ ਤੇ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋ ਸੀਰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾ ਓਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਓਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੀਜਾ ਲੱਗ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸਰਾਜ ਆਪ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਓਹ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹਰਮਨ ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਦੋਵੇਂ ਸੀਰਤ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਤੇ ਹਰਮਨ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਸੀਰਤ ਤੋ ਤਾ ਚਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਜਸਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਸੀ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹਰਮਨ...

ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਕਲੈਟ ਵਗੇਰਾ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਓਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਸੀਰਤ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਏਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਓਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੇ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਰਤ।
ਹਰਮਨ ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਆਪਾ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਾ, ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ।
ਜਸਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਸੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਓਹ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਓਹ ਸੀਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ।
ਓਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਪਾ੍ਪਰਟੀ ਗੁਰਮਖ ਨੇ ਮਨਵੀਰ ਤੇ ਹਰਮਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਹ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੇਕੁਫ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਤੇ, ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਵੇ ਤੇ ਆਪ ਏਥੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਜਲਦੀ
ਸਿੰਘ ਨਰਿੰਦਰ।

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)