More Punjabi Kahaniya  Posts
ਸਲਾਭਿਆ ਪਿਆਰ (ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)


ਸਲਾਭਿਆ ਪਿਆਰ (ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)

ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਭਿਆ ਪਿਆਰ , ਸਲਾਭਿਆ ਪਿਆਰ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ,ਤੇ ਸਲਾਭਿਆ ਪਿਆਰ ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ -ਗੁਮਨਾਮ ਲਿਖਾਰੀ

2020 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ।ਕਾਲਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ । ਮੈ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੰੂ ਇੰਸਟਾ, ਸਨੈਪ ਚੈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੰਬਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅੰਤ 2020 ਦੇ ਨੰਵਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਲਜ ਪੇਪਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਦਿਵਾਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ

ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆਈ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ। ਮੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 -12 ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ । ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਪਰ ਰੰਗ ਅੱਗੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਪੋਜ ਉਹਦੀ ਕਾਲ਼ਸ ਦੀਆ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਕਲਾਸ ਨੰੂ । ਹੁਣ ਮੈ ਬਿਨਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਸਲਿੱਪ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੂਦੈਣ ਨੇ ਿੲੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਫ਼ਾਈਲ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਤੇ ਸਾਇਨ ਬਿਨਾ ਕਲੀਅਰ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਿਲ ਸੀ । ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਇਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਇਨ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਫੇਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ 5 ਜਾਣੀਆ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਕ ਕੋਲ ਖੜ ਗਈਆਂ ਸਾਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਿਵੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਇਨ ਕਰਾਵਾਉਣ ਦੀ । ਸਾਇਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੈਨਡਿੰਗ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫ਼ਾਈਲ ਵੀ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ।

ਫੇਰ ਮੈ ਜਾਣਕੇ ਸਲਿੱਪ ਲੈਕੇ ਬਲਾਕ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੈਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸੂਦੈਣ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਇਹ ਮਰਜਾਣਾ ਅਜੇ ਜਿਊਂਦਾ ਐ । ਮੈ ਜਦ ਸਾਇਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ excuse me ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਸੀ । ਉਹ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫ਼ਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਨਾ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਸਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ । ਮੈ ਆਵੇ ਫੁੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸਾਇਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਚੱਲਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਉ ਤੇ ਮੈ ਫਸ ਗਿਆ ਬਿਨਾ ਫ਼ਾਈਲ ਤੋਂ ਸਾਇਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ ਨੇ ਝਾੜ ਪੂੰਜ ਬਹੁਤ...

ਕਰਨੀ ਸੀ

ਮੈ ਟਾਲਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 6 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਿੲੱਕ ਜਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਰ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੰੂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ 3 ਸਲਿੱਪਾਂ ਮੈਨੰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆ 2 ਉਹਨੰੂ ਫੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇ ਮੈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਨਾਲੇ ਅੰਦਰ ਨੰੂ ਤੁਰੀ ਜਾਵਾ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਵਾ ਕੀ ਜੱਟਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ।

ਮੋਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਈ ਜਦ ਸਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸਰ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਉ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਾਮਣੇ ਮੇਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹ ਪਾਹ ਹੁਣੀ ਸੀ । ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਆਉਣੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ 😂
ਮੈ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ । ਸਰ ਬੋਲੇ ਫ਼ਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਹਬ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰ ।ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ-ਭਾਗ ਦਿਖਾਉ ਫੇਰ ਮੈ ਕਿਹਾ ਘਰ ਆ ਸਰ ਬੋਲੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਮੈ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਰ ਬੋਲੇ ਤੰੂ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ 😂 ਉਹ ਮੂੰਹ ਚ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇਨ ਕਰਾਵਾਉਣ ਆਇਆ ਮੈ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਉ ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ੀ ਮੈ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈ ਸਾਰੇ ਸਾਇਨ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਇਆ

ਪਰ ਮੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਰੀ ਬੇਜਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 😂 ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ।ਤੇ “ ਬੋਲੀ ਆਪ ਸਰ ਕੋ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਮੈਨੇ ਫ਼ਾਈਲ ਬਨਾ ਲਈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਨਾ ਥਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਫ਼ਾਈਲ ਬਨਾਈ ਹੈ ਆਪ ਬਚ ਜਾਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈ ਇਤਨਾ ਨਾ ਸੁਨਣਾ ਪੜਤਾ “ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈ ਵੀ ਬੇਜਤੀ ਕਰਵਾਕੇ ਕੰਨਟੀਨ ਨੰੂ ਚਲੇ ਗਿਆ

Email-sanghakaran190@mail.com

ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੂਮੈਟ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਟੋਪ ਕੂਮੈਟ ਸਕੈਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾ ਤਾਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਲਉ ਜਾ ਟੋਪ ਕੂਮੈਟ ਸਕੈਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚ

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Comments on “ਸਲਾਭਿਆ ਪਿਆਰ (ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)”

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)