More Punjabi Kahaniya  Posts
ਮਾਨਸਿਕ ਅਜਾਦੀ


ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ..!
ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗਦੀ ਕੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਿਆ..ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਜੂਸੀਆਂ..ਕਿਰਸਾਂ..ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਫ਼ੇ..ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ!
ਬਾਹਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ..ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ..ਇਥੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਜਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਓਹੀ ਪੂਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਰਦੀਆਂ..!
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਥੇ ਆਏ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟੱਬਰ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ..ਨਵਾਂ ਘਰ,ਫਰਨੀਚਰ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ!
ਇੱਕ ਦਿਨ ਓਹਨਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ..ਅਖ਼ੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ..!
ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ..ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਰਹੇ..ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ..ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ..ਓਹਨਾ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ..ਵਧੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ..ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਓਥੋਂ ਉਚੇਚਾ ਮੰਗਵਾਏ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ..!
ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਡਾਲਰ ਪਿਆਰ ਵੱਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ..!
ਅੱਗੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋਰ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੋ..ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ ਵਿਖਾਉਣੀ ਏ!
ਥੱਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ..ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ ਸੱਤਰ ਹਜਾਰ ਦੀ ਆਈ ਏ..ਪੂਰਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨੂੰ...

ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ!
ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਪੜ ਰਹੀ ਸਾਂ..ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ..!
ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ..ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆ..ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ..!
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਤੇ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਏਨਾ ਅਸਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੰਝੂ ਏਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਏ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਏ..!
ਫੇਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਵਾਕਫ਼ੀ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਕਰਾਉਦੇ ਕੁਝ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ!
ਦੋਸਤੋ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਦ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਊਂਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ..ਉਹ ਦਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊ!
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)