More Punjabi Kahaniya  Posts
ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ


ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਓਨਾ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਈ ਜੰਮਣਾ ਤਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਆ ਤਾਂ ਓਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਈ ਐਥੇ ਆਇਆ!! ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਓਂ ਛੱਡਾ? ਕੋਈ ਨੀ ਛੱਡਦਾ!! ਜੇ ਮੈਂ ਇਦੀ ਸਫਾਈ ਨੀ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੂ!! ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਈ ਆ! ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿਓਂ ਨਈ!?
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਓਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਔਰਤ ਉਸਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਓਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਨੀ ਪਲ ਰਹੀ? ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਵੋ। ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ! ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਐ ਜਾਂ ਕੁੜੀ!! ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਓਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ!! ਸਗਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਗੜਿਆ ਏ ਆ!!! ਦਸ ਦੀ ਜਗਾ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਲੈਨੀ ਓ ਆ!!!
ਓਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ!! ਜਦਕਿ ਸੀ ਮੁੰਡਾ...

ਹੀ।
ਕੇਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਏਆ! ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗੂ!! ਦੇਖ ਲੋ!!
ਬੱਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਓਨਾ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕਰੀਆਂ!
ਨਾ ਭੈਣ!! ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮਾਰ!!!
ਪਰ ਇਹੀ ਰੀਤ ਐ! ਏਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹੀ ਰੀਤ ਐ!! ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ!!? ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਣ ਲਈ ਈ ਓ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਆ!! ਰੋਜ-ਰੋਜ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਓਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ!!
ਨਾ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਈ!!
ਕਮਲੀਏ ਜੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਓਦੀ ਈ ਕਿਓਂ!!? ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸੌ ਇਕ ਰੂਪਏ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨਾਮ ਵੀ ਚੜਾਦੂੰ!!
ਬੱਸ ਕੁੱਛ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਓਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਗਏ।
ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਓਹ ਪੈਸੇ ਖੁੱਸ਼ ਹੋਈ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਹੀ ਮੰਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਮਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਨੀ ਚੱਲਣਾ!! ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਆ ਓਹ ਕੁੜੀ ਨਈ!!……..ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ!!
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਬਰ ਵੱਲੋਂ

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)