More Punjabi Kahaniya  Posts
ਨਰਕ


ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ,
ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ
ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭੂਤ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਕੋਰੜੇ
ਮਾਰੇਗਾ…! ਇਹ ਸੁਣਕੇ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਤੋਂ
ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਕੇ ਆਇਆ ਸੀ. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਤੇ ਗਿਆ , ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ
ਉਹ’ ਭਾਰਤੀ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਰਕ ‘ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ
ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ,ਉਸ ਨੇ...

ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ? ਗਾਰਡ ਨੇ
ਕਿਹਾ – ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ…ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਆਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ਸ਼ ਆਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇਗਾ.! ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ – ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਏ–ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੋਲਿਆ – ਇਥੇ ਬਿਜਲੀ ਆਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ,
ਇੱਥੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਖਸ਼ਸ਼
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਓਹ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ … ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੋ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਕੇ ਪੰਜਾਹ ਲਿਖਕੇ ਲੇਖਾ ਮੁੱਕਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ,ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜ !!!

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)