More Punjabi Kahaniya  Posts
ਜਿੰਦਾਂ ਲਾਸ਼ !!!


ਫੋਨ ਦੀ ਰਿੰਗ ਟੋਨ ਵੱਜੀ !
ਉਹ – ਚੁੱਪ ਰਹੀਂ !
ਮੈਂ – ਕਿਉਂ !
ਉਹ – ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ !
ਮੈਂ – ਠੀਕ ਏ !
ਉਹ – ਪੁੱਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ! ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾ ! ਜਾਕੇ ਆਟਾ ਲੈ ਆਵੀਂ ! ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ ਮੁੜ ਆ !

ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਨਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ! ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ! ਕਦੇ ਆਖਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੳ ! ਕਦੇ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਜਿਦੇ ਨਾਲ ਕਵੇਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆਂ ! ਤੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ! ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ! ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਏ ! ਆਖਦੇ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ ! ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ! ਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਉਹ ਇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ! ਆਖਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਣੀ ਆ ! ਪੈਸੇ ਦਿਉ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ! ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ! ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਜਣਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ! ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ! ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ !

ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਦਵੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਗਿਆ ! ਉਹ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਪੈਡ ਵਾਲੇ ਟੁਟੇ ਜਹੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਪਾਈ ਸੀ ! ਹੋਈ ਫੋਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ! ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ ! ਨਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਕੇ ! ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ! ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਅਕਲਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ! ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ! ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ! ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕਟ ਕੀਤਾ !
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ! ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ! ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ! ਇੰਜ ਲਗਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਫਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ! ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ! ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ! ਦਿਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ! ਫਰਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਹਾ ਸਕਦਾ ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ! ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ! ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ! ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ! ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ! ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸਨ !

ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ! ਹੱਥ...

ਜੋੜ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ !
ਮੈਂ – ਮਾਫੀ ਕਰੀਂ ! ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ !
ਉਹ – ਪਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ !
ਮੈਂ – ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ !
ਉਹ – ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ !
ਮੈਂ – ਪਰ ਕਿਉਂ !
ਉਹ – ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ! ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਖੁਦ ਰੱਖ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ !
ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਬੋਲ ਇੰਜ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ! ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਛੂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਡਾਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ !
ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ! ਤੇ ਉਹ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਿਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ! ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ! ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ ! ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ! ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ !
ਮੈਂ – ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ! ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ !
ਉਹ – ਪਤਾ ਨਹੀਂ !
ਮੈਂ – ਇਕ ਇਹਸਾਨ ਕਰੀਂ !
ਉਹ – ਕੀ !

ਮੈਂ – ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਨਾ ਦੱਸੀਂ !
ਉਹ – ਠੀਕ ਹੈ ! ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇ ! ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਂ ! ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਟ ਲੈਣੇ ਆ !
ਮੈਂ – ਠੀਕ ਏ !
ਉਹ – ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ! ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ !
ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ! ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ! ਆਟੋ ਫੜ ਬਸ ਅੱਡੇ ਗਿਆ ! ਤੇ ਉਥੋਂ ਬਸ ਫੜ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ! ਬਸ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ! ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਟੋਪ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਲੱਗਾ ! ਮੈਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਗੁਸੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾ ! ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਨੰਬਰ ਡਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ! ਤੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ! ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਤੀ !
ਮੈਂ ਕਈਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕਿਆ ! ਤੇ ਜੇ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ !

ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉਡ ਜਾਉ ! ਪਰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ! ਇਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਵੇਚੋ ਤੇ ! ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਨਾ ਖਰੀਦੋ !!!!

Insta ………………………………..maxx_insan

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)