More Punjabi Kahaniya  Posts
ਧੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ


ਧੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਮਿੰਦਰੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸਾਗ ਧਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਓਹਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਮਿੰਦੋ ਦਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਲਈ ਅਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਆਏ ਆ. ਮਿੰਦੋ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀਰਾ ਕੁੱਜ ਪੁਛੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰ ਆਏ ! ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਜਾਣ ਦੇ ਆ ਘਰੋਂ ਵੀ ਵਧਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿੰਦਰੋ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿਤਾ. ਥੋਡ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਦ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ……ਮਿੰਦਰੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਏਧਰ ਆ ਜਾਵੀਂ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਗੁਨ ਪਾਉਣ ਆਉਣਾ. ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਿੰਦਰੋ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸੀ. ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਭਤੀਜ ਨੂੰਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੋਂਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕੇ ਜੀਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੁੱਜ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਬੱਸ ਸਾਡੀ ਝੌਲੀ ਪਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਗੇ. ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਦਵਾਬ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਦਿਤੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿੰਦਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਤਾ. ਜਿਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੋਰੀ ਮਿੰਦਰੋ ਦੀ ਧੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਚਲੀ ਗਈ.
ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਹਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ. ਘਰ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖੂਬ ਨਿਭਾਈਆਂ. ਥੋਡੀਆ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆ ਪਰ ਜੀਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਆ .
ਕੁਜ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਗੱਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜੀਤੀ ਨੇ ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾਂ ਸਹੀ ਸਮਜਿਆ. ਓਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਕਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆਂ ,ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਵਾਗੀ. ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਕਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ. ਜਦ ਕਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਜੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਗੱਲ ਕਰਣਾ ਸਹੀ ਸਮਜਿਆ. ਜੀਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ...

ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਭੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ. ਕੁਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਜੀਤੀ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਭਾਭੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੇ ਓਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਹੀ ਸਮਜਿਆ. ਮਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ! ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਬਿਨਾ ਕੁੱਜ ਪੁੱਛੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ.
ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਤੀ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਓਹਨੇ ਖੁਦ ਲਈ ਖੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ. ਹੁਣ ਜਦ ਕਰਤਾਰ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਓਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਓਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ. ਹੁਣ ਕਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਜ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ. ਜਦ ਜੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਖੜ ਗਈ ਤਾਂ ਓਹਦੇ ਸੋਹਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਵਾਲੇ ਮਿੰਦਰੋ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਆਖਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਆ. ਮਿੰਦਰੋ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਓਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਮਿੰਦਰੋ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੌਲ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਵਾਂਗੀ.
ਹੁਣ ਦੋਵੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਜੀਤੀ ਇਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿੰਦਰੋ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ੱਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ. ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਖੁਦ ਖੜ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਜੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਪਵਾਈਆ ਹੋਣ ਉਹ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ.
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
29/04/2021

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)