More Punjabi Kahaniya  Posts
ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਨੇਡਾ


🛫🛫 ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਨੇਡਾ 🛫🛫

ਆਈਲੈਟਸ ਵਿਚੋਂ 6 ਬੈੰਡ ਕੀ ਆ ਗਏ…. ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੁੱਢੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਪਲਾਂ ਛਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੱਤਵੇੰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਗੀਆਂ। ਭਾਗਵਾਨ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਇੰਝ ਗਲ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰਦਾ ਮੁੱਖੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।

ਜਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਅੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਲਾਕੇ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਫਾਇਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ -ਫਾਲੀ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਲ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ । ਉਪਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦਿਆਂ ਕਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਅਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ।

ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਅਲਖ ਜਗਾਈ । ਜਦੋਂ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਮਹਾਂਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਜਾ ਤੇ ਭਾਗਵਾਨ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਮੱਥੇ ਤਿਊੜੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਸ ਕੰਨ ‘ਚ’ ਉੰਗਲ ਫੇਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ , “ਭਗਤੋ !! ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨ -ਜਲ ਦੂਰ -ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇੰਦਾ।”

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਜਾਨ਼ ਲਈ ਲਿੜਕੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਡੀ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ । ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ‘ਚ’ ਜਾਨ ਆਈ ।

“ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ !! ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਅਰਚਨਾ ਲਈ 5100 ਦਮੜੇ ਭੇਟਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੰਗੋਟੇ ਕੱਸ ਲਵੋ । ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ PR ਵਾਲਾ ਲਫਾਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਊ।”
ਜੋਤਿਸੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਬੋਲਿਆ ।

ਉਸ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਲਈ 5100 ਦਮੜੇ ਇੰਮਪੋਟਡ ਬਥੂਈ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਟਾਇਮ ਖਿਚੱੜੀ ਬਣਾਕੇ ਖਾਣ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਭੌਣ ਤੇ ਖੰਡ ਚੌਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ।

ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਕੱਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਾਲਟਰ-ਨੇਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਢ ਮਾਰੀ।

ਅਸੀਂ 5100 ਦਮੜਿਆਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਵਾ ਤੇ ਚਾਰ ਪਤਾਸੇ ਲੈਕੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਘਰ ਆਣ ਬੈਠੇ ।

ਖਿੱਚੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨੌਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨ ਯਕੋ-ਤੱਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨਾਲ ਲਗ ਕੀਤੀ , “ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ P R. ਤਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਖਿੱਚੜੀ ਕਿਉਂ ਖਾਣੀ। ਖਿਚੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ ਮੌਸ਼ਨ ਲਗੇ ਹੋਣ।”

ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਖਿੱਝ ਕੇ ਬੋਲੀ, ” ਉਏ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ , ਸ਼ੁੱਕਰ ਕਰ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚੜੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ , ਜੇ ਉਹ ਬੰਦ -ਮੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

ਲੋਕ ਬੜੇ ਮੀਸਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ……ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਨਾ….ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ...

ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੈਲਣੇ ਤੇ ਸੀੜੀ-ਸਿਆਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈੰਦੇ ….ਕਨੇਡਾ ਜਾਣਾ “ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ “…. ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ….ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਚੱੜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ। ”

ਦੋ ਮਹਿਨਿਆਂ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ-ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਆਇਆ । ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਝੋਰਾ ਨਿੱਤ ਸਤਾਉੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ।

ਦੁਪਹਿਰੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲਗੀ ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇਨਾਮੀ ਦੌੜਾਕ ਵਾਂਗ ਗੇਟ ਤੇ ਪੁਹੰਚ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਨੇ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ , ” ਜੀ !! ਭੱਜ ਕੇ ਆਓ. ਆ ਗਿਆ ਜੇ …. ਜਿਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ “ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲਾ।”

ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਫਾਫਾ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਵਧਾਈ ਮੰਗ ਲਈ … . ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਨੇ ਲਫ਼ਾਫਾ ਕਬੂਲਦਿਆਂ, ਉਪਰਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲਫ਼ਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ P.R ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ … ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲਫਾਫਾ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ-ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਰੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ..ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਨਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ । ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ……ਸਾਲਮ ਟਬੱਰ ਦੀ P.R.ਲਗ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਅ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ..ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਚੁੰਮਣ ਚੱਟਣ ਲਗ ਪਏ।

ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਕਧਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲਗੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਾਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਰਕ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਸਵਰਗ ਜਾਪਣ ਲਗਾ । ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ।

ਜੀਆ ਕਰੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ….ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸੀ।

ਕਿਤੇ ਕੰਮ ‘ਚ’ ਘੜੰਮ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ “ਨਾਹਾਤੀ ਧੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਗਈ” ਵਰਗੀ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ।

ਅਸੀਂ ਚਾਈਂ -ਚਾਈੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਗੇ ਤਾਂ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਢਾਕਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਬੋਲੀ , “ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ.. .. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਨੇਡਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਚਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੂੰਘ ਜਾਣਾ ।

ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ , ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਜਾਹਰੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ , ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇਕੇ ਰੋੰਦੇ ਰਹਿਓ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ” * ਚਲਦਾ*
✍:- * ਗੁਰਨਾਮ ਨਿਜੱਰ =18/03/2022

...
...Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Punjabi Graphics

Indian Festivals

Love Stories

Text Generators

Hindi Graphics

English Graphics

Religious

Seasons

Sports

Send Wishes (Punjabi)

Send Wishes (Hindi)

Send Wishes (English)